Input:

58/1957 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně Garance

č. 58/1957 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. srpna 1957
o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně.
Na mezinárodní konferenci o bezpečnosti lidského života na moři byla dne 10. června 1948 v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři, která podle svého článku XI. písmena b) nabyla mezinárodní účinnosti dne 19. listopadu 1952.
President republiky rozhodl dne 11. února 1957, že Československá republika uvedenou úmluvu přijímá a listina o přijetí byla uložena u vlády Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska dne 25. června 1957, kterýmžto dnem uvedená úmluva podle svého článku XI, písmena c) nabyla pro Československou republiku účinnosti.
Kromě Československé republiky tuto úmluvu až posud