Input:

57/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic, platné do 21.5.1965 Archiv

č. 57/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic, platné do 21.5.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 20. června 1961
o nákupu prázdných konservárenských sklenic
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a Ústředním svazem spotřebních družstev podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
(1)  Aby bylo urychleno vracení prázdných konservárenských sklenic, v nichž se prodávají kompoty, sterilovaná a nakládaná zelenina, konservárenská hotová jídla, masné a drůbeží konservy, rybí výrobky apod., kupují tyto prázdné konservárenské sklenice od 1. července 1961 výrobní podniky od svých odběratelů a maloobchodní podniky (organizace) od každého spotřebitele.
(2)  Ustanovení odstavce 1 se týká konservárenských sklenic typu IMRA (SKO) 1/2 (půllitrových), IMRA (SKO) 1/1 (litrových) a okurkáčů 1/1 (litrových). Tyto prázdné, čisté a nepoškozené konservárenské sklenice se kupují od spotřebitelů za cenu 0,50 Kčs za kus.
§ 2
(1)  Při nákupu konservárenských sklenic se dodavatelé i odběratelé řídí obdobně podle předpisů o výkupu prázdných lahví.1)
(2)  Obchodní podniky (organizace), které prodávají konservárenské výrobky plněné do sklenic uvedených v