Input:

57/1959 Sb., Vládní nařízení o pedagogických institutech, platné do 31.8.1962 Archiv

č. 57/1959 Sb., Vládní nařízení o pedagogických institutech, platné do 31.8.1962
[zrušeno č. 87/1962 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 31. července 1959
o pedagogických institutech
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3, podle § 17 odst. 1 a podle § 25 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
(1) Zřizují se pedagogické instituty v Praze, v Brandýse nad Labem, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem, v Liberci, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Jihlavě, v Brně, v Olomouci, v Gottwaldově, v Ostravě, v Trnavě, v Nitře, v Banské Bystrici, v Košicích a v Prešově jako vysoké školy.
(2) Pedagogický institut v Martině se mění na vysokou školu podle tohoto nařízení.
§ 2
(1) Na pedagogických institutech se vzdělávají učitelé pro školy poskytující základní všeobecné vzdělání.
(2) Studium učitelství pro šesté a vyšší postupné ročníky povinné školní docházky trvá 4 roky.
(3) Studium učitelství pro první až páté postupné ročníky povinné školní docházky trvá 3 roky.
§ 3
Pedagogické instituty jsou krajská zařízení.
§ 4