Input:

52/1946 Sb., Zákon, kterým se prohlašuje dne 7. března za památný den, platné do 23.4.1951 Archiv

č. 52/1946 Sb., Zákon, kterým se prohlašuje dne 7. března za památný den, platné do 23.4.1951
ZÁKON
ze dne 7. března 1946,
kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.