Input:

50/1953 Sb., Nařízení, kterým se částečně mění placení nájemného Archiv

č. 50/1953 Sb., Nařízení, kterým se částečně mění placení nájemného
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 5. června 1953,
kterým se částečně mění placení nájemného.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle §§ 393 a 569 občanského zákoníka č. 141/1950 Sb.:
§ 1.
Ustanovení § 9 nařízení č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá