Input:

R 5/1960 (tr.); Adhezní řízení. Doprava. Náhrada škody. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Ublížení na zdraví Garance

č. 5/1960 Sb. rozh. tr.
Pokud soud nevzal v úvahu ustanovení § 6 odst. 3 zák. č. 71/1958 Sb., a vyslovil povinnost nahradit částku vyšší než činí trojnásobek pracovního příjmu, porušil ustanovení zákona o rozsahu náhrady škody zák. č. 71/1958 Sb. a tím i ustanovení § 244 odst. 2 tr. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. října 1959, 1 Tz 38/1959.)
Obžalovaný dne 22. 7. 1958 v důsledku únavy po probdělé noci havaroval v Jesenici, okres Praha-východ, s osobním autem n. p. Tesla - Strašnice, přičemž byl lehce zraněn spolujezdec B a na osobním autu byla způsobena škoda, uplatněná poškozeným podnikem podle faktury opraven Automobilových závodů n. p. v částce 5913,63 Kčs. Poškozený podnik se připojil k trestnímu řízení s nárokem v celkové částce 6144,63 Kčs včetně odškodnění za zranění jejich zaměstnance B.
Lidový soud uznal obžalovaného vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zák. a trestným činem poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 246 odst. 1 tr. zák. a uložil mu podmíněný trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, vyslovil zákaz řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku a konečně vyslovil povinnost nahradit celou způsobenou škodu n. p. Tesla - Strašnice, závod Jana Hakena ve výši 6144,63 Kčs. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem rozsudek lidového soudu ve výroku o povinnosti nahradit poškozenému n. p. Tesla - Strašnice závod Jana Hakena částku Kčs 6144,63 zrušil a podle § 244 odst.