Input:

5/1954 Sb., Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu 11. července 1952 Garance

č. 5/1954 Sb., Vyhláška o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu 11. července 1952
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. prosince 1953
o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952.
Na XIII. Světovém poštovním kongresu v Bruselu byly dne 11. července 1952 sjednány tyto smlouvy:
1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o leteckých listovních zásilkách se závěrečným protokolem:
2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
3. Ujednání o poštovních balicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
4. Ujednání o poštovních poukázkách a