Input:

48/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 48/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 78/1958 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. října 1954,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže.
Ministr financí nařizuje podle § 24 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb.:
§ 1.
(1) Za řízení před orgány družstevní arbitráže a za přezkoumání rozhodnutí platí se stejné arbitrážní poplatky (dále jen „poplatky“) jako za