Input:

48/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 48/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže, platné do 31.12.1958
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. října 1954,
kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže.
Ministr financí nařizuje podle § 24 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb.:
§ 1.
(1)  Za řízení před orgány družstevní arbitráže a za přezkoumání rozhodnutí platí se stejné arbitrážní poplatky (dále jen „poplatky”) jako