Input:

48/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti Garance

č. 48/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. května 1950,
kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Zřizuje se ministerstvo národní bezpečnosti.
§ 2.
(1)  Ministerstvo národní bezpečnosti plní úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely ministerstvu vnitra a které na Slovensku byly vykonávány prostřednictvím pověřenectva vnitra.
(2)  Podrobné vymezení, které z těchto úkolů plní