Input:

44/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu Archiv

č. 44/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. března 1964
o změně správního poplatku za povolení k vývozu
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle - 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 109/1962 Sb. a č. 8/1964 Sb. se mění tak, že dosavadní znění položek 14 a 36 sazebníku I se nahrazuje tímto zněním:
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek
 
 
Kčs
14
a) Povolení k vývozu movitých věcí s výjimkou předmětů z drahých kovů, drahokamů a perel z ceny vyvážených předmětů
3 % až 200 % nejméně však 20, -
 
b) prodloužení platnosti povolení uvedeného pod písm. a)
20, -
 
Poznámky
 
 
1. V kterých případech je třeba povolení k vývozu, stanoví vyhlášky č. 6/1963 Sb., k zákonu o devizovém hospodářství, a č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu. Nepřesahuje-li hodnota movitých věcí 100 Kčs, poplatek se nevybírá.