Input:

44/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce Garance

č. 44/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. května 1951,
kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Ústředna pro domáckou práci a