421/2006 Sb., Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 421/2006 Sb.
[zrušeno č. 215/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2006
o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
Vláda nařizuje podle § 181 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) :
§ 1
(1) Držitelé platných diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 3 měsíce, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.
(2) Držitelé platných diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny, kteří cestují na území České republiky jako členové diplomatické mise nebo konzulárního úřadu k nástupu své funkce, mohou přicestovat a pobývat na území České republiky po dobu svého služebního přidělení bez víz. To platí i pro rodinné příslušníky těchto osob, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, pokud jsou rovněž držiteli platných diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny.
§ 2
(1) Držitelé platných diplomatických pasů Makedonie/FYROM mohou vstupovat na území
 
 Nahoru