Input:

41/1963 Sb., Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku, platné do 9.5.1991 Archiv

č. 41/1963 Sb., Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku, platné do 9.5.1991
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. května 1963
o zřízení Krkonošského národního parku
Vláda Československé socialistické republiky přihlížejíc k mimořádně významným přírodním a vědeckým hodnotám v oblasti Krkonoš a k jejich využití pro rekreaci, sport, turistiku a cestovní ruch nařizuje podle § 8 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
Krkonošský národní park
Území Krkonoš a Rýchor vymezené v příloze tohoto vládního nařízení tvoří Krkonošský národní park (dále jen „národní park”).
Ochrana a zajištění národního parku
§ 2
(1)  V národním parku je třeba vytvářet příznivé podmínky a vhodné prostředí k upevňování zdraví pracujících, jejich zotavení a vzdělání tím, že bude zachovávána, obnovována, všestranně chráněna a zvelebována krkonošská příroda se svým bohatstvím a krajinnými krásami.
(2)  Veškeré plánování, výstavbu, zemědělskou a ostatní činnost, rekreaci, sport a turistiku lze na území národního parku provádět jen v souladu s jeho potřebami a posláním podle územního plánu rajónu Krkonoš;1) podle zásad obsažených v tomto plánu je třeba provádět na území národního parku i činnost lesnickou.
§ 3
(1)  Na rozvoji národního parku se aktivně podílejí především národní výbory působící na jeho území.
(2)  Ochrana přírodních hodnot národního parku je povinností každého návštěvníka národního parku i organizací a pracovníků působících na jeho území.
(3)  Orgány a organizace, užívající území národního parku ke své činnosti, důsledně dbají, zejména při provozu svých zařízení, na rozvoj a ochranu tohoto území.
Správa národního parku
§ 4
(1)  Národní park spravuje a státní ochranu přírody na jeho území vykonává Východočeský krajský