Input:

40/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků Garance

č. 40/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. dubna 1962
o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zřizuje se Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků; Ústřední správa je ústředním orgánem státní správy, zřízeným při předsednictvu vlády.
§ 2
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se v celé své činnosti zaměřuje důsledným prosazováním státní disciplíny na úseku nákupu zemědělských výrobků na posílení autority státního plánu nákupu a závaznosti nákupních smluv s cílem dosáhnout toho, aby všechny zemědělské závody plnily řádně své povinnosti vůči společnosti.
Hlavními úkoly Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků jsou zejména:
-  účastnit se aktivně v úzké spolupráci s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství při sestavování a projednávání návrhu jednotného plánu zemědělské výroby a nákupu v celostátním měřítku i při jednání s kraji a okresy a zabezpečovat, zejména při rozpisu plánu výroby a nákupu, aby úkoly státního nákupu se opíraly o dostatečné zajištění úkolů ve výrobě,
-  zajišťovat správné provedení kontraktace,
-  koordinovat a kontrolovat ve věcech nákupu činnost všech nákupních organizací,
-  řídit zemědělské nákupní a zásobovací podniky včetně jejich podnikové činnosti i