Input:

4/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů, platné do 28.2.1964 Archiv

č. 4/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů, platné do 28.2.1964
[zrušeno nepřímo č. 34/1964 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 16. ledna 1964
o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb., a zákonného opatření č. 26/1961 Sb., se mění a doplňuje takto:
§ 48 zní:
㤠48
Doplňovací volby
(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dní poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.
(2) Předsednictvo Národního shromáždění nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení všeobecných voleb do Národního