Input:

36/1956 Sb., Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 36/1956 Sb., Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku, platné do 31.12.1989
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 2. srpna 1956
o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku.
Ministerstvo financí stanoví se souhlasem vlády podle § 5 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
§ 1.
S ohledem na rostoucí rozsah mezinárodních styků a s tím spojených platebních vztahů s cizinou ponechává se Živnostenská banka, národní podnik, v činnosti v nezměněné právní formě jako peněžní ústav se