Input:

35/1961 Sb., Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 35/1961 Sb., Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, platné do 31.12.1970
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 20. dubna 1961
o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra
Ministr vnitra stanoví podle § 6 zákona č. 186/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1
Služební přísaha
(1)  Příslušníci bezpečnostních sborů ministerstva vnitra vykonávají při nastoupení služby tuto služební přísahu:
„Já, občan Československé socialistické republiky, přísahám věrnost své vlasti, presidentu, vládě a všemu pracujícímu lidu, vedenému Komunistickou stranou Československa.
Slibuji, že budu vždy statečným, čestným a ukázněným příslušníkem bezpečnostního sboru ministerstva vnitra, že budu zachovávat státní a služební tajemství a neustále zdokonalovat své politické a odborné vědomosti. Všechny úkoly uložené zákony, řády a rozkazy budu plnit důsledně a iniciativně. Přísně budu střežit socialistickou zákonnost, chránit výsledky socialistického