Input:

35/1946 Sb., Zákon o obnovení university v Olomouci, ve znění účinném k 26.7.1950 Garance

č. 35/1946 Sb., Zákon o obnovení university v Olomouci, ve znění účinném k 26.7.1950
ZÁKON
ze dne 21. února 1946
o obnovení university v Olomouci.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/1950 Sb.
(k 26.7.1950)
nepřímo, zrušena fakulta bohoslovecká
Prozatímní Národní shromáždění republiky československé, chtějíc odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé universitě olomoucké, usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Starobylá universita olomoucká se obnovuje v plném rozsahu jako československá státní universita v Olomouci s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filosofickou a bude se nadále nazývati „Universita Palackého”.
§ 2.
(1)  Fakultě bohoslovecké se ponechává