Input:

321/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. Archiv

č. 321/2015 Sb.
[zrušeno č. 269/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 18. listopadu 2015,
kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 5 a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 10 se slova „se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ zrušují.
2. V § 10 odst. 1 a v § 15