Input:

31/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě Garance

č. 31/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
[zrušeno nepřímo č. 111/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 4. dubna 1963,
kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 96/1961 Sb., kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě zní:
„(2) Instituty dále organizují:
a) tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané