Input:

31/1948 Sb., Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948 Garance

č. 31/1948 Sb., Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1948
o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou, a podle čl. I. zákona ze dne 18. prosince 1947, č. 220 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948:
Čl. I.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 24. června 1947, č. 120 Sb., o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému, platí také v roce 1948 s těmito změnami a doplňky:
1. Ustanovení § 1, odst. 3 zní:
„(3) Vedlejšími stavebními živnostmi podle tohoto nařízení se rozumějí lomy, štěrkovny a pískovny a závody provádějící práce malířské, natěračské, lakýrnické, štukatérské, dlaždičské, pokryvačské, asfaltérské, kladení desek a obkladaček, práce teracářské, isolační, čítaje v to i isolace tepelné, chladící a zvukové, jakož i práce utěsňovací.”
2. Ustanovení § 1, odst. 4 zní:
„(4) Za závody a závodní oddělení podle odstavců 2 a 3 se považují veškerá pracovní místa, dílny, sklady a ložiště.”
3. V ustanovení § 2, odst. 3 se v poslední větě datum „1. ledna 1947” nahrazuje datem „1. ledna 1948”.
4. V ustanovení § 3 se za odstavec 3 vkládá jako odstavec 4 toto ustanovení:
„(4) Částí I a II lístku lze používati bez časového omezení. Části III se použije jedině tehdy, neuplynulo-li ještě ode dne založení lístku 52 týdnů. Byli-li části I a II lístku známkami plně polepeny a uplynulo-li alespoň 52 týdnů ode dne založení lístku,