Input:

3/1956 Sb., Nařízení o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje Garance

č. 3/1956 Sb., Nařízení o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 10. února 1956
o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1959 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:
§ 1.
(1)  Ve smyslu čl. 23 Úmluvy o režimu plavby na Dunaji se v příloze k tomuto