Input:

281/1948 Sb., Zákon o výkonu finanční správy národními výbory Garance

č. 281/1948 Sb., Zákon o výkonu finanční správy národními výbory
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1948
o výkonu finanční správy národními výbory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně.
§ 1.
(1)  Finanční správu vykonávají:
v první stolici okresní národní výbory,
v druhé stolici krajské národní výbory.
(2)  Na okresní národní výbory přejde působnost, kterou dosud vykonávají finanční úřady I. stolice a finanční úřady výkonné.
(3)  Na krajské národní výbory přejde působnost, kterou dosud v českých zemích vykonávají finanční úřady II. stolice a působnost téhož druhu, kterou na Slovensku dosud vykonávají pověřenectvo financí a okresní finanční ředitelství. Vláda může však nařízením přenést část působnosti uvedené v předcházející větě na okresní národní výbory.
§ 2.
Národní výbory budou se ujímat výkonu finanční správy (§ 1) počínajíc dnem 1. ledna 1949 postupně v časovém pořadí, jež určí vláda nařízením.
§ 3.
(1)  U krajských a okresních národních výborů a u místních národních výborů, které vykonávají jejich působnost, se zřídí pro obstarávání finanční