Input:

26/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů Archiv

č. 26/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. března 1961,
kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb. se mění takto:
1. § 11 odst. 2 zní:
„(2)  Seznam volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění uveřejní předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů přede dnem volby.”
2. § 13 odst. 1 zní:
„(1)  Pro řízení voleb do Národního shromáždění na území celého státu zřídí předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 55 dnů přede dnem volby ústřední volební komisí.”
3. § 14 odst. 1 zní:
„(1)  Orgánem Ústřední volební komise na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby.”
4. § 28 odst. 1 zní:
„(1)  Den voleb do Národního shromáždění stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.”
5. § 48 včetně nadpisu zní:
㤠48
Doplňovací volby
(1)  Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění,