Input:

243/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Archiv

č. 243/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
[zrušeno č. 215/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 31. května 2002,
kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 26 zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, (dále jen „zákon“) se zřetelem na znění § 5 odst. 5 zákona:
§ 1
(1) Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku označení původu a zeměpisných označení (dále jen „rejstřík“) se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 1.
(2) Seznam zemědělských výrobků neurčených pro lidskou výživu, k jejichž zápisu do rejstříku se předkládá specifikace podle § 6 zákona, je uveden v příloze č. 2.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
 
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2002 Sb.
Seznam zemědělských výrobků a potravin určených pro lidskou výživu
Pivo
Přírodní minerální vody
Nápoje z rostlinných výtažků (zejména šťávy, extrakty, výluhy a látky, které se získávají z přirozených rostlinných materiálů, čerstvých rostlin nebo sušených, či jinak upravených částí rostlin)
Mlýnské výrobky, pekařské výrobky, cukrovinky a cukrářské výrobky1) ,2)
Přírodní gumy a pryskyřice
Maso3)
Ryby, korýši a měkkýši3)
Masné výrobky a výrobky z ryb, korýšů nebo měkkýšů3)
Mléčné výrobky
Vejce3)
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé nebo jejich části
Zelenina a konzumní brambory a jiné jedlé kořeny a hlízy4)
Ovoce a suché skořápkové plody, kůra citrusových plodů nebo melounů
Zpracované ovoce, zelenina nebo konzumní brambory nebo jiné jedlé části kořenů nebo hlíz5)
Koření, káva, čaj, čaje ovocné a bylinné s výjimkou máty6)
Obiloviny a slad
Olejnatá semena, škroby; pšeničný lepek; inulin7)
Rostliny průmyslově zpracované určené pro lidskou výživu (zejména rostliny, které slouží k výrobě a produkci cukrů, škrobu, rostlinných olejů a tuků, rostlinných vláknin, bílkovin, tříslovin apod.)
Léčivé rostliny8)
Pektin
Živočišný tuk vepřový, drůbeží, hovězí, skopový nebo kozí9)
Stearin z vepřového sádla, oleostearin a stearin z loje, olein z vepřového sádla, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců, rafinované i nerafinované9)
Ostatní rostlinné oleje, surové, rafinované nebo čištěné
Jedlé tuky a oleje, živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, rafinované i nerafinované, ale dále neupravované9)
Margaríny a další upravované jedlé tuky9)
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Med2)
Cukr (řepný nebo třtinový) v pevném stavu2)
Ostatní přírodní sladidla, tekutý cukr a tekuté výrobky z cukru2)
Melasa, odbarvená nebo neodbarvená10)
Ochucený nebo obarvený cukr10)
Ochucená