Input:

240/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" Garance

č. 240/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. října 1948,
jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství”.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení čl. 2, ad 3 stanov Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství”, připojených k vládnímu nařízení ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva „Za vítězství” (příloha k vyhlášce ministra vnitra č. 43/1946 Sb.), se mění a znějí takto:
„Medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství” jsou raženy ze stříbra 800/1000 ryzosti, mají průměr 26,5 mm a na obrubě 2 mm síly. Ve středním poli lícní strany, mající průměr 18 mm, je umístěn malý státní znak republiky Československé. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis „Za vítězství” a při dolním okraji medaile pod nápisem jsou dva