Input:

24/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost", platné do 14.10.1990 Archiv

č. 24/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost", platné do 14.10.1990
[zrušeno č. 404/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. května 1955,
kterým se zakládají řády „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Pro ocenění zásluh o budování socialismu v naší vlasti dlouholetou příkladnou prací v jednom povolání,
1. zakládají se řády:
a) „Řád Rudého praporu práce“,
b) „Řád Rudé hvězdy práce“;
2. zakládají se vyznamenání:
a) „Za pracovní věrnost“,
b) „Za pracovní obětavost“.
§ 2.
Řád Rudého praporu práce se propůjčuje za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 3.
Řád Rudé hvězdy práce se propůjčuje za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 4.
Vyznamenání Za pracovní věrnost se propůjčuje za vynikající zásluhy, získané víceletou, houževnatou, obětavou a