Input:

229/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 Garance

č. 229/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. prosince 1946
o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. V., odst. 1 finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946:
§ 1.
(1)  Toto nařízení se vztahuje na vnitřní státní dluh, a to na československý vnitřní státní dluh, pokud byl sjednán do 31. prosince 1945, vyjímajíc státní stavební losy, vydané podle zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb., o stavebním ruchu, a na vnitřní dluh z doby nesvobody.
(2)  Československým vnitřním státním dluhem se rozumí dluh, jehož důvod vzniku spadá do doby před 30. zářím 1938, i když dluhopisy dnes obíhající byly vydány později (4 1/2 % a 3 % konversní půjčka slovenská, 4 1/2 % regresní půjčky protektorátní i slovenské, 3 1/2 % pokladniční poukázky protektorátní i slovenské, vydané ke konversi starých závazků), jakož i dluh sjednaný orgány Československé republiky v době od osvobození do konce roku 1945. Stejně jako československý dluh se posuzuje 4 1/2 % unifikační půjčka, emise A, vydaná v době nesvobody ústavům sociálního pojištění ke konversi 5 % neemisních zápůjček z počátku roku 1939, 4 1/2 % a 3 1/2 % půjčka hospodářské obrody Slovenska, jakož i neemisní zápůjčky, uzavřené před 14. březnem 1939.
(3)  Vnitřním dluhem z doby nesvobody se rozumí dluh t. zv. protektorátu Čechy a Morava a t. zv. Slovenského státu, vyjímajíc ony emise, na něž se vztahuje ustanovení odstavce 2.
§ 2.
(1)  Po dobu účinnosti tohoto nařízení se vnitřní státní dluh (§ 1) neumořuje a jistiny, jejichž splatnost již nastala nebo za jeho účinnosti nastane, se nesplácejí, pokud ministr financí nestanoví jinak.
(2)  Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje též na