Input:

227/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947 Garance

č. 227/1947 Sb., Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K důchodům z invalidního a starobního pensijního soukromých zaměstnanců, hornického pensijního a provisního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:
 
k důchodu invalidnímu a starobnímu
Kčs 1.200,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému
Kčs 1.000,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých
Kčs 700,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku)
Kčs 300,-.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.
(2)  Přídavek podle odstavce 1 se zvyšuje u bezmocných v poměru, v němž je zvýšen důchod pro bezmocnost.
(3)  Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947.
§ 2.
(1)  K důchodům z úrazového pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:
a)  k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti
k výdělku 100 % . . . . . . . .