Input:

217/1949 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, platné do 31.8.1991 Archiv

č. 217/1949 Sb., Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, platné do 31.8.1991
ZÁKON
ze dne 14. října 1949,
kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní jako ústřední úřad; řídí jej ministr, kterého určí president republiky.
§ 2.
Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.
§ 3.
Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro věci církevní.
§ 4.
Na Slovensku vykonává ministr,