Input:

211/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy, platné do 25.9.1955 Archiv

č. 211/1949 Sb., Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy, platné do 25.9.1955
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. září 1949
o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Zrušují se:
1.  úřady přísežných místních komisařů,
2.  zemské komise a
3.  ministerská komise při ministerstvu zemědělství, zřízené podle hlavy II přílohy A vládního nařízení ze dne 19. května 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby (§ 100 zákona ze dne 21. března 1948, č. 47 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)), jakož i
4.  oblastní komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými