Input:

21/1956 Sb., Vyhláška o Pravidlech o zabránění srážkám na moři, platné do 4.7.1967 Archiv

č. 21/1956 Sb., Vyhláška o Pravidlech o zabránění srážkám na moři, platné do 4.7.1967
[zrušeno č. 2/1968 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. května 1956
o Pravidlech o zabránění srážkám na moři.
Mezinárodní konference o bezpečnosti života na moři, která se konala v Londýně ode dne 23. dubna 1948 do dne 10. června 1948, schválila Pravidla o zabránění srážkám na moři a připojila je jako Přílohu B ke svému Závěrečnému aktu podepsanému v Londýně dne 10. června 1948.
Na základě usnesení konference stanovila britská vláda den 1. ledna 1954 jakožto den, od kterého budou zúčastněné vlády zmíněných Pravidel používat.
Na základě usnesení vlády ze dne 19. října 1955 Československá republika přijala uvedená Pravidla a sdělila to dne 9. listopadu 1955 britskému zahraničnímu