Input:

2/1959 Sb., Nařízení o změně přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.5.1962 Archiv

č. 2/1959 Sb., Nařízení o změně přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.5.1962
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 16. ledna 1959
o změně Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1
Dnem 1. ledna 1959 nabylo účinnosti nové znění Přílohy I (Předpisy o látkách a o předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě