Input:

197/1968 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady Garance

č. 197/1968 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Středočeského krajského národního výboru v Praze
ze dne 17. prosince 1968,
kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
§ 1