186/2017 Sb., Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 186/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017
o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 29 odst. 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů.
§ 2
Formuláře pro závazek k úhradě nákladů
Formuláře pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Formulář žádosti o náhradu výdajů
Formulář žádosti o náhradu výdajů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
 
Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2017 Sb.
 
A. Formulář pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě finanční pomoci
 
ZÁVAZEK K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA KONZULÁRNÍ OCHRANU
(FINANČNÍ POMOC)
podle čl. 14 odst. 1 směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES(*)
Já, (pan/paní) [celé jméno a příjmení]
....................................................................................................................................................
narozen(a) v [město] ...................................................................................................................
[stát] ....................................................... dne [datum] ...............................................................
držitel(ka) cestovního pasu č. ..............................vydaného v ...................................................
dne ...............................................................................................................................................
tímto potvrzuji, že jsem od zastupitelského úřadu České republiky...........................................
............................................................. v ......................................................................................
přijal(a) částku .............................................................................................................................
jako zálohu pro účely ...................................................................................................................
.................................................................. (včetně veškerých případných poplatků),
a zavazuji se a slibuji uhradit na žádost ministerstva zahraničních věcí [členský stát, jehož je tato osoba občanem] ..........................................................................................................................
 
 Nahoru