Input:

184/1964 Sb., Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů Garance

č. 184/1964 Sb., Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestních činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
ZÁKON
ze dne 24. září 1964,
kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky,
vycházejíc z platných norem mezinárodního práva o stíhání a potrestání válečných zločinců a ze spravedlivého požadavku československého lidu, aby ani jeden z válečných zločinců a jejich pomahačů nemohl nikdy uniknout odpovědnosti za