Input:

18/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, platné do 20.3.1994 Archiv

č. 18/1969 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, platné do 20.3.1994
[zrušeno č. 47/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 6. března 1969
o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:
§ 1
Zřizují se tyto inspektoráty bezpečnosti práce a stanoví sídla a obvody jejich působnosti:
1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze. obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Národního výboru hlavního města Prahy;
2. Inspektorát bezpečnosti práce pro město Brno se sídlem v Brně; obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Národního výboru města Brna.
3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze. obvod jeho působnosti se kryje s obvodem působnosti Středočeského krajského národního výboru;
4. Inspektorát bezpečnosti práce v