Input:

18/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství Garance

č. 18/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 16. února 1961,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státním úřadem statistickým a po