Input:

18/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 18/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, platné do 31.12.1959
[zrušeno č. 51/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1952,
kterým se zřizuje ministerstvo výkupu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby bylo zajištěno jednotné řízení a úspěšné provádění výkupu zemědělských výrobků a včasné a úplné splnění dodávek státu a tak zabezpečeno zásobování obyvatelstva i rozšíření surovinové základny pro průmysl, zřizuje se ministerstvo výkupu.
§ 2.
Ministerstvo výkupu řídí a organisuje výkup všech zemědělských výrobků, prováděný státními a družstevními organisacemi.
§ 3.
(1) Ministerstvu výkupu přísluší zejména
1. vypracovávat návrhy souborného plánu výkupu, výkupních cen, jakostních norem a podmínek pro výkup zemědělských výrobků, jakož i návrhy na výši výkupních nákladů zemědělských výrobků,
2. předkládat vládě ke schválení návrhy na opatření ve výkupu a v plnění dodávek státu,
3. provádět opatření k upevnění státní discipliny ve výkupu a v plnění dodávek státu,
4. zajišťovat a kontrolovat provádění výkupu zemědělských výrobků.
(2) K zajištění výkupu zemědělských výrobků může ministerstvo výkupu vydávat obecné právní předpisy i příkazy pro jednotlivé případy.
§ 4.
Ministerstvo výkupu může zastavit výkon rozhodnutí jiných orgánů, odporují-li předpisům o dodávkách a výkupu.
§ 5.
(1) Ministerstvo výkupu provádí své úkoly přímo nebo svými orgány, jimiž jsou:
a) plnomocník ministerstva výkupu pro Slovensko,
b) krajští plnomocníci ministerstva výkupu,
c) okresní plnomocníci ministerstva výkupu.
(2) Plnomocníka ministerstva výkupu pro Slovensko jmenuje vláda.