Input:

18/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 18/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, platné do 31.12.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. května 1952,
kterým se zřizuje ministerstvo výkupu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Aby bylo zajištěno jednotné řízení a úspěšné provádění výkupu zemědělských výrobků a včasné a úplné splnění dodávek státu a tak zabezpečeno zásobování obyvatelstva i rozšíření surovinové základny pro průmysl, zřizuje se ministerstvo výkupu.
§ 2.
Ministerstvo výkupu řídí a organisuje výkup všech zemědělských výrobků, prováděný státními a družstevními organisacemi.
§ 3.
(1)  Ministerstvu výkupu přísluší zejména
1. vypracovávat návrhy souborného plánu výkupu, výkupních cen, jakostních norem a podmínek pro výkup zemědělských výrobků, jakož i návrhy na výši výkupních nákladů zemědělských výrobků,
2. předkládat vládě ke schválení návrhy na opatření ve výkupu a v plnění dodávek státu,
3. provádět opatření k upevnění státní discipliny ve výkupu a v plnění dodávek státu,
4. zajišťovat a kontrolovat provádění výkupu zemědělských výrobků.
(2)  K zajištění výkupu zemědělských výrobků může ministerstvo výkupu vydávat obecné právní předpisy i příkazy pro jednotlivé případy.
§ 4.
Ministerstvo výkupu může zastavit výkon rozhodnutí jiných orgánů, odporují-li předpisům o dodávkách a výkupu.
§ 5.
(1)  Ministerstvo výkupu provádí své úkoly přímo nebo svými orgány, jimiž jsou:
a)  plnomocník ministerstva výkupu pro Slovensko,
b)  krajští plnomocníci ministerstva výkupu,
c)  okresní plnomocníci ministerstva výkupu.
(2)  Plnomocníka ministerstva výkupu pro Slovensko jmenuje vláda.
(3)