Input:

175/1948 Sb., Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti Archiv

č. 175/1948 Sb., Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
ZÁKON
ze dne 21. července 1948,
kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 4 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, se mění