Input:

173/1960 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 173/1960 Sb., Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě
ze dne 18. října 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních