Input:

171/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně, platné do 26.3.1975 Archiv

č. 171/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Československé novinářské ceně, platné do 26.3.1975
[zrušeno č. 22/1975 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 26. srpna 1964
o Československé novinářské ceně
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zřizuje se „Československá novinářská cena“ jako projev čestného uznání pracovníkům tisku, rozhlasu, televize a zpravodajského filmu, kteří svou významnou novinářskou a publicistickou