Input:

168/1968 Sb., Zákon o gymnasiích, platné do 31.8.1978 Archiv

č. 168/1968 Sb., Zákon o gymnasiích, platné do 31.8.1978
[zrušeno č. 63/1978 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968,
o gymnasiích
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Ke zvýšení úrovně středoškolského vzdělání se zřizují gymnasia.
(2) Gymnasium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání a připravuje pro studium na vysokých školách; absolventi gymnasia jsou též způsobilí pro zastávání funkcí v oblasti správy a hospodářství, odpovídajících jejich vzdělání.
(3) Studium na gymnasiu trvá čtyři roky a končí maturitní zkouškou.
§ 2
(1) Gymnasia zřizují krajské národní výbory. Počínajíc školním rokem 1968/69 přemění krajské národní výbory střední všeobecně vzdělávací školy postupně na gymnasia.
(2) Organizaci gymnasií a studium na