Input:

167/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu Archiv

č. 167/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. června 1948,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1.
(1)  Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., ze dne 15. dubna 1947, č. 61 Sb. a ze dne 7. října 1947, č. 169 Sb., se mění a zní takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 290. - Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu”.
(2)  Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.