Input:

163/1960 Sb., Zákon o státním znaku a státní vlajce, platné do 22.4.1990 Archiv

č. 163/1960 Sb., Zákon o státním znaku a státní vlajce, platné do 22.4.1990
ZÁKON
ze dne 17. listopadu 1960
o státním znaku a o státní vlajce
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Státní znak
(1)  Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá (čl. 110 odst. 1 ústavy).
(2)  Podrobné vyobrazení státního znaku je v příloze 1 tohoto zákona.
§ 2
Státní vlajka
(1)  Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín od žerdi ke středu vlajky (čl. 110 odst. 2 ústavy). Při slavnostních příležitostech lze užívat praporu utvořeného podle státní vlajky.
(2)  Vyobrazení státní vlajky a vzájemný poměr rozměrů jejích polí a klínu jsou uvedeny v příloze 2 tohoto zákona.
§ 3
Standarta presidenta republiky
(1)  Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V jejím středu je státní znak, po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo „Pravda vítězí” na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté.
(2)  Podrobné vyobrazení standarty presidenta republiky a vzájemný poměr jejích rozměrů jsou uvedeny v příloze 3 tohoto zákona.
§ 4
Státní pečeť
(1)  Státní pečeť Československé socialistické republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je kruhový nápis „Československá socialistická republika.”
(2)  Státní pečeť Československé socialistické republiky uschovává president republiky.
Užívání