Input:

163/1945 Sb., Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) Garance

č. 163/1945 Sb., Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 17.prosince 1945
o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.).
Vzhledem k tomu, že president Spojených států amerických vyhláškou, uveřejněnou dne 23.března 1939, prohlásil