Input:

160/1946 Sb., Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných Garance

č. 160/1946 Sb., Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. července 1946
o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných.
Podle § 15, odst. 1, písm. a) dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 128 Sb., o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské, vyhlašuji:
§ 1.
Působnost úřadů, příslušných podle § 12 zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, k vyměření poplatkového ekvivalentu ze jmění podniků, jež byly znárodněny dekrety