Input:

16/1957 Sb., Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957, platné do 30.6.2000 Archiv

č. 16/1957 Sb., Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957, platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 7. března 1957
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957.
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K oslavám J. A. Komenského v roce 1957 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena úchylka