Input:

16/1956 Sb., Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy Garance

č. 16/1956 Sb., Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1956
o schvalování plánů železniční přepravy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, se mění takto:
1. § 9 odst. 2 zní
„(2)  Roční plány přepravy sestavuje pro celou železniční síť ministerstvo dopravy a schvaluje je vláda jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství.