Input:

156/1950 Sb., Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky Garance

č. 156/1950 Sb., Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. prosince 1950
o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za